Beperkte garantie

Definities

Dit is de Beperkte Garantie voor de hardwarecomponent van de 'Slide Service': het fysieke product 'Slide' geleverd door Innovation in Motion B.V. ('IIM', 'wij', 'ons' of 'onze'). Wij merken op dat naast de Beperkte Garantie één of meer voorwaarden van toepassing kunnen zijn uit IIM's Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en/of Privacy Notice. Alle beschikbaar via de IIM webshop(https://nl.slide.store).

De garantie

 1. Deze Garantie wordt verleend door IIM (als Fabrikant), gevestigd te Amsterdam aan de Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017RC, in Nederland, en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 66904846.
 2. IIM garandeert de eigenaar van het IIM-hardwareproduct 'Slide' ("Slide") dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering na de oorspronkelijke detailhandelsaankoop (de "Garantieperiode").
 3. Reparatie of vervanging kan geschieden door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen, zulks uitsluitend ter beoordeling van IIM.
 4. Indien Slide of een onderdeel daarvan niet langer beschikbaar is, kan IIM Slide vervangen door een soortgelijk product met soortgelijke features.
 5. Elke Slide die onder deze Beperkte Garantie is gerepareerd of vervangen, valt gedurende de resterende garantieperiode onder de voorwaarden van deze Beperkte Garantie.
 6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op andere onderdelen van de "Slide Service", met inbegrip van maar niet beperkt tot de software of mobiele toepassingen.

Garantie claimen

 1. Om aanspraak te maken op garantie moet de eigenaar contact opnemen met IIM via de ondersteuningsdienst via support@goslide.io. Merk op dat de ondersteuning in veel gevallen het probleem al kan oplossen zonder dat u het apparaat hoeft terug te sturen, waardoor beide partijen tijd en geld besparen. Als het probleem aanhoudt en de focal Slide geen niet in aanmerking komend product lijkt te zijn (hieronder gedefinieerd), kan de eigenaar het naar IIM opsturen volgens de instructies van support.
 2. Deze beperkte garantie is overdraagbaar van de oorspronkelijke koper op volgende eigenaars, maar de garantieperiode wordt niet verlengd of uitgebreid voor een dergelijke overdracht.
 3. Deze beperkte garantie is alleen geldig in combinatie met het originele aankoopbewijs dat door de wederverkoper aan de oorspronkelijke koper is verstrekt.

Onverkiesbaarheid en voorbehoud

 1. IIM zal de hierboven beschreven garantieprocedures uitvoeren en alle verzendkosten dragen, behalve in het geval van een niet in aanmerking komend produkt (hieronder gedefinieerd). IIM heeft geen garantieverplichtingen met betrekking tot een geretourneerde slede indien zij naar eigen redelijk oordeel na onderzoek van de geretourneerde slede vaststelt dat deze niet in aanmerking komt.
 2. Deze beperkte garantie geldt niet voor het volgende (gezamenlijk "Niet in aanmerking komende producten"): Producten gemarkeerd als "monster" of "Niet te koop", of verkocht "ZOALS HET IS"; of Producten die onderhevig zijn geweest aan: (a) wijzigingen, aanpassingen, knoeien of onjuist onderhoud of reparaties; (b) behandeling, opslag, installatie, testen of gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van IIM, handleiding, gebruikershandleiding of andere door IIM verstrekte instructies; (c) misbruik of verkeerd gebruik van de dia; (d) mechanische schade (scheuren, breuken, sneden, fysieke vervormingen) (e) storingen, schommelingen of onderbrekingen in de elektriciteit of het telecommunicatienetwerk; of (f) overmacht, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, rellen, terroristische aanslagen, oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemie of andere natuurrampen, uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.
 3. Deze beperkte garantie geldt niet voor verbruiksartikelen, tenzij de schade te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten van de Slide, of software (zelfs als deze verbruiksartikelen of software samen met de Slide zijn verpakt of verkocht). IIM raadt u aan voor onderhoud of reparatie uitsluitend gebruik te maken van erkende onderhoudsbedrijven. Ongeoorloofd gebruik van de slede of software kan de prestaties van de slede aantasten en kan deze beperkte garantie doen vervallen.

Toepasselijk recht

 1. Deze Beperkte Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook andere wettelijke rechten hebben die verschillen per land, staat of jurisdictie. Evenzo is het mogelijk dat sommige beperkingen in deze Beperkte Garantie niet van toepassing zijn in bepaalde landen, staten of rechtsgebieden.
 2. De voorwaarden van deze Beperkte Garantie zijn van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Voor een volledige beschrijving van uw wettelijke rechten dient u de wetten te raadplegen die in uw rechtsgebied van toepassing zijn en wilt u wellicht contact opnemen met een relevante consumentenadviesdienst.

Hoe ons te contacteren

Als u vragen heeft over deze beperkte garantie, stuur dan een e-mail naar support@goslide.io.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 3 december 2019.